ARS TRIBUTA

Międzynarodowe Planowanie Podatkowe

Identyfikujemy zagrożenia w biznesie oraz pomagamy w rozwiązywaniu problemów polskich podmiotów gospodarczych.

Jesteśmy grupą międzynarodowych firm eksperckich z zakresu:

 • międzynarodowego planowania podatkowego
 • reorganizacji przedsiębiorstw
 • doradztwa podatkowego dla firm
 • międzynarodowej obsługi prawnej i księgowej
 • Zabezpieczamy majątek firmy przed niezgodnymi z prawem działaniami urzędników skarbowych.
 • Reorganizujemy majątki firm w oparciu aktualny polski stan prawny
 • Sprzedajemy Firmy w korzystnym dla sprzedającego modelu podatkowym
 • Gwarantujemy profesjonalne doradztwo i nadzór nad prowadzonymi projektami, zapewniając staranność działań i zachowanie najwyższych standardów poufności oraz bezpieczeństwa.
 • Ponosimy pełną odpowiedzialność za wdrażane rozwiązania.

Aktualności

Nasz Blog

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Nasze zasoby

Dla Ciebie

FIRMY

Kancelaria Licencjonowanego Doradcy Podatkowego dla podmiotów polskich. Odpowiedzialna za podmioty krajowe i obsługę Oddziałów podmiotów zagranicznych na terenie kraju. Działa na rynku polskim, w obszarze restrukturyzacji firm w ujęciu podatkowym, z udziałem podmiotów krajowych i zagranicznych. M.in. specjalizuje się w zakładaniu i obsłudze księgowo-podatkowej SPV. Tworzy gotowe rozwiązania w zakresie planowania podatkowego, przy współpracy z kancelariami prawnymi i podatkowymi w Genewie i Londynie oraz innych europejskich państwach. Obsługuje podmioty krajowe, oraz zagraniczne Oddziały w zakresie księgowo-podatkowym, z elementami kadrowo-płacowymi.

Kancelaria Semper Paratus Legal House LTD to lider na rynku usług księgowych i prawnych, specjalizujący się w optymalizacji podatkowej dla przedsiębiorców działających na terenie Polski i Wielkiej Brytanii. Z naszą pomocą możesz skorzystać z korzystnych rozwiązań podatkowych, w tym płacenia tylko 9% podatku dochodowego, bez opłat na ZUS.

Siedziba w Londynie z Oddziałem w Polsce. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem w biznesie. Wdraża programy reorganizacyjne dla firm  z uwzględnieniem międzynarodowego planowania podatkowego.

Prowadzi Oddziały i Przedstawicielstwa Zagraniczne międzynarodowych przedsiębiorstw.

Kancelaria Fidus Accounting Ltd.  jest podmiotem świadczącym usługi międzynarodowego planowania podatkowego.
Współpracuje z siecią prawników i księgowych na 4 kontynentach aby zapewnić swoim Klientom usługi najwyższej jakości.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wyspecjalizowanej kadry, zapewnia opiekę nad projektami biznesowymi w każdej destynacji podatkowej, jeżeli wymaga tego interes klienta.

ZASOBY LUDZKIE

Doradca Podatkowy nr 12709. Właściciel licencjonowanego biura doradcy podatkowego. Mediator Sądowy wpisany na listę przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku i Słupsku, absolwent wydziałów prawa UG, UMK, UW (studia podatkowe pod kierownictwem prof. W. Modzelewskiego), doktorat z Prawa Finansowego „Opodatkowanie aktywów cyfrowych”. Doświadczenie 7-miu lat pracy w ZUS.  

Od 2013 roku prowadzi własną kancelarię. Kierunki działania: Podatek VAT, CIT; Transgraniczne przekształcenia spółek; międzynarodowe opodatkowanie aktywów cyfrowych; międzynarodowe planowanie podatkowe.

 Od 2012r. współwłaściciel i dyrektor zarządzający zagranicznej kancelarii specjalizującej się w zarządzaniu ryzykiem w biznesie, transgranicznych przekształceniach spółek oraz zabezpieczaniu majątku firmowego i prywatnego. 

Ukończył studia podyplomowe z zakresu analizy ryzyka w branży finansowej. Wieloletni praktyk autorskich rozwiązań w zakresie stosowania prawodawstwa europejskiego w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym. Jest gwarantem profesjonalnego finalizowania i wdrażania programów reorganizacyjnych w przedsiębiorstwach.

Współwłaściciel i ekspert zagranicznej kancelarii prawno-finansowej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu analizy i zarządzania finansami przedsiębiorstw. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie gospodarczym. Znawca od strony praktycznej stosowania prawodawstwa europejskiego w obrocie gospodarczym. Od 2009r. posiada doświadczenie w obsłudze prawnej i prowadzeniu podmiotów brytyjskich oraz ich Oddziałów na terenie Polski. Gwarantuje profesjonalne doradztwo i nadzór prowadzonych czynności poparte wieloletnim doświadczeniem.

Współwłaściciel zagranicznej kancelarii brokerskiej. Ukończył studia na kierunkach Biznes Międzynarodowy oraz Zarządzanie w Biznesie na Uniwersytecie Łódzkim. Swoje doświadczenie zawodowe zbudował na wdrażaniu programów międzynarodowego wsparcia dla rozwiązań biznesowych oraz zarządzaniu Oddziałami zagranicznych firm. Wspiera przedsiębiorstwa w zakresie importu oraz eksportu, pozyskując kontrahentów dla podmiotów współpracujących. Broker ubezpieczeniowy od 2017 roku.

ZABEZPIECZENIE MAJĄTKU

zabezpieczenie majątku prywatnego oraz firmy

Polski aparat skarbowy, w bardzo wielu przypadkach, przystępuje często nadgorliwie do bezwzględnego działania. Podejmuje za pomocą wszelkich dostępnych sobie środków działania, które mają na celu ściągnięcie należności określonej w decyzji z majątku przedsiębiorstwa.

Działaniom takim należy się zdecydowanie przeciwstawiać i równie zdecydowanie zapobiegać, zabezpieczając swój majątek. Proponujemy rozwiązania służące jako działania wyprzedzające oraz szeroko rozumianą ochronę przed:

 • nieprawnymi działaniami polskich urzędów,
 • konfiskatą rozszerzoną wprowadzona do polskiego ustawodawstwa w 2017 r. która powoduje, iż przepisanie majątku na najbliższych, bądź sprzedaż majątku osobom teoretycznie obcym nie przyniesie zamierzonego skutku, gdyż zapis ten działa do 5 lat wstecz i zgodnie z właściwymi zapisami przepisany majątek na poczet powstałej zaległości będzie również może zostać przejęty przez Państwo,
 • zabezpieczenie majątku firmowego przed działaniami komornika,
 • zabezpieczenie majątku przed przepadkiem przedsiębiorstwa na rzecz Skarbu Państwa.
  Dotyczy to również jednoosobowych działalności gospodarczych.


Mając na uwadze wskazane zagrożenia, najważniejszym i nadrzędnym celem naszej działalności jest zdjęcie odpowiedzialności majątkowej z naszych klientów.

Podkreślić należy, że odwołanie od decyzji, przez obywatela do sądu nie wstrzymuje biegu wydanej decyzji.

• zabezpieczenie majątku osobistego przed działaniami komornika,
• zabezpieczenie majątku przed pociągnięciem do odpowiedzialności z majątku własnego osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, będących członkami zarządów podmiotów prawnych i piastujących stanowiska prokurentów,
• ochrona majątku pełnomocników i doradców księgowych rejestrujących dla swoich klientów sp. z. o.o.,
którzy są zagrożeni odpowiedzialnością finansową w przypadku popełnienia przestępstwa przez zarejestrowany przez nich podmiot.

Dlatego mając na uwadze wskazane zagrożenia, najważniejszym i nadrzędnym celem naszej działalności jest zdjęcie odpowiedzialności majątkowej z naszych klientów.

Kontakt

napisz do nas lub zadzwoń

KONTAKT DO NAS

Lokalizacja w polsce
Konsorcjum Międzynarodowego Planowania Podatkowego
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
Jarosław Holwek

gsm: 601 223 334
e-mail: [email protected]

Paweł Tomaszewski
gsm: 885 040 475
e-mail: [email protected]
Jakub Holwek
gsm: 537 333 522
e-mail: [email protected]

Mamy doświadczenie!

Poznaj nasze dedykowane rozwiązania prawne.

Płać niskie podatki

Serwis informacyjny dla Przedsiębiorców.

Spółka z o.o. Stop!

Dlaczego nie należy zastępować działalności gospodarczej Sp. z o.o.

S.K.A. Stop!

Dlaczego nie warto rejestrować Spółki Komandytowo Akcyjnej.

Doktorze zostań w kraju

Doktorze zostań w kraju Płać 9% podatku w Polsce!

Upadłość konsumencka

Sprawdź, czy upadłość konsumencka jest dobrym rozwiązaniem?

Zasoby Ars Tributa

Firmy
1
Klientów
1 +
Konsultacji
1 +
Scroll to Top