Poznaj wady prowadzenia Sp. z o.o.

Konsorcjum Międzynarodowego Planowania Podatkowego ARS TRIBUTA, dzięki wieloletniej pracy z klientami z Polski oraz doświadczeniu prawnemu pragnie Państwa uświadomić, że prowadzenie Sp. z o.o. w Polsce obarczone jest obecnie wieloma wadami.  Spółka z o.o. jako podmiot prawny, jest dla właścicieli podwójnie opodatkowana Odpowiedzialność subsydiarna wynikająca wprost z art. 299§1Kodeksu spółek handlowych określa jednoznacznie odpowiedzialność każdego z …

Poznaj wady prowadzenia Sp. z o.o. Read More »