Konsorcjum Międzynarodowego Planowania Podatkowego ARS TRIBUTA, dzięki wieloletniej pracy z klientami z Polski oraz doświadczeniu prawnemu pragnie Państwa uświadomić, że prowadzenie Sp. z o.o. w Polsce obarczone jest obecnie wieloma wadami. 

 1. Spółka z o.o. jako podmiot prawny, jest dla właścicieli podwójnie opodatkowana
 2. Odpowiedzialność subsydiarna wynikająca wprost z art. 299§1Kodeksu spółek handlowych określa jednoznacznie odpowiedzialność każdego z członków zarządu spółki, z osobna własnym majątkiem. Tyczy się to również osoby prokurenta
 3. Komornik może dokonać pełnego zajęcia mienia i środków trwałych Spółki z o.o.
 4. Likwidacja spółki z o.o. jest procesem długotrwałym i skomplikowanym
 5. Spółka z o.o. podlega ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych Dz.U. z 2019 r., poz. 628. Zapisy przedmiotowej ustawy jednoznacznie wskazują, że właściciele, udziałowcy czy też akcjonariusze odpowiadają majątkowo za przestępstwa popełnione bez ich wiedzy i zgody przez osoby trzecie za pośrednictwem ich majątku
 6. Spółka z o.o. podlega zapisom ordynacji podatkowej o schematach podatkowych, które należy obligatoryjnie składać do podległego urzędu skarbowego
 7. Możliwość dokonania zajęcia komorniczego udziałów wspólnika spółki z o.o.
 8. Brak swobody dysponowania środkami pieniężnymi
 9. Skomplikowane stosunki majątkowe wynikające z polskiego ustawodawstwa między właścicielami, a spółką
 10. W przypadku spółek z o.o. jednoosobowych płacimy pełny ZUS, gdyż taka spółka traktowana jest na równi z jednoosobową działalnością gospodarczą
 11. Brak możliwości zarządu powierniczego czyli zastosowania funkcji np. nominowanego dyrektora
 12. Spółka z o.o. podlega zapisom art. 16 ust. 15b ustawy o CIT, który podważa koszty uzyskania przychodu pomiędzy podmiotami powiązanymi
 13. Osoby powołane do zarządu – osoby pełniące funkcję z powołania, płacą dodatkowo składkę zdrowotną 9% od wysokości wynagrodzenia z tytułu powołania
 14. Zastosowanie anty ukrytej dywidendy. Wartość ukrytej dywidendy nie będzie mogła być kosztem np. najem nieruchomości wspólnika dla spółki.
 15. W stosunku do sp. z o.o. zastosowanie ma art. 24aa ustawy o CIT w którym czytamy że dochodem przerzuconym będą w szczególności koszty usług doradczych, reklamowych, ubezpieczeniowych, opłaty używanie znaku towarowego itp.
 16. Spółka z o.o. jest podmiotem podlegającym obowiązkowemu wpisowi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. W rejestrze tym Spółka z o.o. zobligowana jest do ujawnienia wszystkich i pełnych danych wpisanych do niej udziałowców, którzy traktowani są przez system jako faktyczne osoby zarządzające i finalni odbiorcy wszelkich należnych środków finansowych.

Zapewne nie byli Państwo do końca świadomi jak wiele negatywnych skutków może spowodować niewłaściwe prowadzenie spółki z o.o. w Polsce.  Konsorcjum Międzynarodowego Planowania Podatkowego ARS TRIBUTA, wychodząc Państwu z pomocną dłonią proponuje alternatywę dla Sp. zoo w postaci oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego, również funkcjonującego  w Polsce w postaci Sp.z o.o , ale już na zupełnie innych fiskalnych i prawnych zasadach.
O zaletach tego rozwiązania piszemy w artykule Alternatywa Sp. z o.o. Prosimy o zapoznanie się z zagadnieniami.

Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowana darmową konsultacją z przedstawicielem ARS TRIBUTA prosimy o KONTAKT:

[email protected] lub +48 601 223 334

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top