ARS TRIBUTA

Międzynarodowe Planowanie Podatkowe

Identyfikujemy zagrożenia w biznesie oraz pomagamy w rozwiązywaniu problemów polskich podmiotów gospodarczych.

Jesteśmy grupą międzynarodowych firm eksperckich z zakresu:

 • międzynarodowego planowania podatkowego
 • reorganizacji przedsiębiorstw
 • doradztwa podatkowego dla firm
 • międzynarodowej obsługi prawnej i księgowej
 • Zabezpieczamy majątek firmy przed niezgodnymi z prawem działaniami urzędników skarbowych.
 • Reorganizujemy majątki firm w oparciu aktualny polski stan prawny
 • Sprzedajemy Firmy w korzystnym dla sprzedającego modelu podatkowym
 • Gwarantujemy profesjonalne doradztwo i nadzór nad prowadzonymi projektami, zapewniając staranność działań i zachowanie najwyższych standardów poufności oraz bezpieczeństwa.
 • Ponosimy pełną odpowiedzialność za wdrażane rozwiązania.

Aktualności

Nasz Blog

Aktualności

Gotowe rozwiązania dla spółki jawnej

Gotowe rozwiązanie dla spółki jawnej  Głównym problemem właścicieli polskich spółek jawnych jest pełna odpowiedzialność majątkiem prywatnym wspólników za zobowiązania spółki, oraz podatek liniowy 19% Czy możemy …

Aktualności

PUNKT WRZENIA

Nie każde działanie przedsiębiorcy, które ma prowadzić do zmniejszenia jego obciążeń podatkowych, może zostać uznane za obejście przepisów prawa podatkowego.  To najczęściej mity upowszechniane w …

Aktualności

NASZ MODEL NA SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ

Jak wiemy, od 2021 roku spółka komandytowa została obciążona dodatkowym podatkiem CIT, co w znacznym stopniu może zaważyć na jej konkurencyjności W uprzywilejowanej sytuacji znajduje …

Nasze zasoby

Dla Ciebie

FIRMY

Kancelaria Licencjonowanego Doradcy Podatkowego dla podmiotów polskich. Odpowiedzialna za podmioty krajowe i obsługę Oddziałów podmiotów zagranicznych na terenie kraju. Działa na rynku polskim, w obszarze restrukturyzacji firm w ujęciu podatkowym, z udziałem podmiotów krajowych i zagranicznych. M.in. specjalizuje się w zakładaniu i obsłudze księgowo-podatkowej SPV. Tworzy gotowe rozwiązania w zakresie planowania podatkowego, przy współpracy z kancelariami prawnymi i podatkowymi w Genewie i Londynie oraz innych europejskich państwach. Obsługuje podmioty krajowe, oraz zagraniczne Oddziały w zakresie księgowo-podatkowym, z elementami kadrowo-płacowymi.

Siedziba w Londynie z Oddziałem w Polsce, Działa na polsko-brytyjskim rynku od 2010r. Specjalizuje się w zakładaniu działalności gospodarczych w Wielkiej Brytanii oraz ich obsługą księgowo-prawną w UK.

Zatrudnia najlepszych specjalistów z zakresu księgowości, prawa oraz międzynarodowego doradztwa podatkowego.

Siedziba w Londynie z Oddziałem w Polsce. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem w biznesie. Wdraża programy reorganizacyjne dla firm  z uwzględnieniem międzynarodowego planowania podatkowego.

Prowadzi Oddziały i Przedstawicielstwa Zagraniczne międzynarodowych przedsiębiorstw.

Kancelaria Fidus Accounting Ltd.  jest podmiotem świadczącym usługi międzynarodowego planowania podatkowego.
Współpracuje z siecią prawników i księgowych na 4 kontynentach aby zapewnić swoim Klientom usługi najwyższej jakości.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wyspecjalizowanej kadry, zapewnia opiekę nad projektami biznesowymi w każdej destynacji podatkowej, jeżeli wymaga tego interes klienta.

ZASOBY LUDZKIE

Doradca Podatkowy nr 12709. Właściciel licencjonowanego biura doradcy podatkowego. Mediator Sądowy wpisany na listę przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku i Słupsku, absolwent wydziałów prawa UG, UMK, UW (studia podatkowe pod kierownictwem prof. W. Modzelewskiego), doktorat z Prawa Finansowego „Opodatkowanie aktywów cyfrowych”. Doświadczenie 7-miu lat pracy w ZUS.  

Od 2013 roku prowadzi własną kancelarię. Kierunki działania: Podatek VAT, CIT; Transgraniczne przekształcenia spółek; międzynarodowe opodatkowanie aktywów cyfrowych; międzynarodowe planowanie podatkowe.

 Od 2012r. współwłaściciel i dyrektor zarządzający zagranicznej kancelarii specjalizującej się w zarządzaniu ryzykiem w biznesie, transgranicznych przekształceniach spółek oraz zabezpieczaniu majątku firmowego i prywatnego. 

Ukończył studia podyplomowe z zakresu analizy ryzyka w branży finansowej. Wieloletni praktyk autorskich rozwiązań w zakresie stosowania prawodawstwa europejskiego w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym. Jest gwarantem profesjonalnego finalizowania i wdrażania programów reorganizacyjnych w przedsiębiorstwach.

Współwłaściciel i ekspert zagranicznej kancelarii prawno-finansowej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu analizy i zarządzania finansami przedsiębiorstw. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie gospodarczym. Znawca od strony praktycznej stosowania prawodawstwa europejskiego w obrocie gospodarczym. Od 2009r. posiada doświadczenie w obsłudze prawnej i prowadzeniu podmiotów brytyjskich oraz ich Oddziałów na terenie Polski. Gwarantuje profesjonalne doradztwo i nadzór prowadzonych czynności poparte wieloletnim doświadczeniem.

Współwłaściciel zagranicznej kancelarii brokerskiej. Ukończył studia na kierunkach Biznes Międzynarodowy oraz Zarządzanie w Biznesie na Uniwersytecie Łódzkim. Swoje doświadczenie zawodowe zbudował na wdrażaniu programów międzynarodowego wsparcia dla rozwiązań biznesowych oraz zarządzaniu Oddziałami zagranicznych firm. Wspiera przedsiębiorstwa w zakresie importu oraz eksportu, pozyskując kontrahentów dla podmiotów współpracujących. Broker ubezpieczeniowy od 2017 roku.

ZABEZPIECZENIE MAJĄTKU

zabezpieczenie majątku prywatnego oraz firmy

Polski aparat skarbowy, w bardzo wielu przypadkach, przystępuje często nadgorliwie do bezwzględnego działania. Podejmuje za pomocą wszelkich dostępnych sobie środków działania, które mają na celu ściągnięcie należności określonej w decyzji z majątku przedsiębiorstwa.

Działaniom takim należy się zdecydowanie przeciwstawiać i równie zdecydowanie zapobiegać, zabezpieczając swój majątek. Proponujemy rozwiązania służące jako działania wyprzedzające oraz szeroko rozumianą ochronę przed:

 • nieprawnymi działaniami polskich urzędów,
 • konfiskatą rozszerzoną wprowadzona do polskiego ustawodawstwa w 2017 r. która powoduje, iż przepisanie majątku na najbliższych, bądź sprzedaż majątku osobom teoretycznie obcym nie przyniesie zamierzonego skutku, gdyż zapis ten działa do 5 lat wstecz i zgodnie z właściwymi zapisami przepisany majątek na poczet powstałej zaległości będzie również może zostać przejęty przez Państwo,
 • zabezpieczenie majątku firmowego przed działaniami komornika,
 • zabezpieczenie majątku przed przepadkiem przedsiębiorstwa na rzecz Skarbu Państwa.
  Dotyczy to również jednoosobowych działalności gospodarczych.


Mając na uwadze wskazane zagrożenia, najważniejszym i nadrzędnym celem naszej działalności jest zdjęcie odpowiedzialności majątkowej z naszych klientów.

Podkreślić należy, że odwołanie od decyzji, przez obywatela do sądu nie wstrzymuje biegu wydanej decyzji.

• zabezpieczenie majątku osobistego przed działaniami komornika,
• zabezpieczenie majątku przed pociągnięciem do odpowiedzialności z majątku własnego osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, będących członkami zarządów podmiotów prawnych i piastujących stanowiska prokurentów,
• ochrona majątku pełnomocników i doradców księgowych rejestrujących dla swoich klientów sp. z. o.o.,
którzy są zagrożeni odpowiedzialnością finansową w przypadku popełnienia przestępstwa przez zarejestrowany przez nich podmiot.

Dlatego mając na uwadze wskazane zagrożenia, najważniejszym i nadrzędnym celem naszej działalności jest zdjęcie odpowiedzialności majątkowej z naszych klientów.

Kontakt

napisz do nas lub zadzwoń

KONTAKT DO NAS

Lokalizacja w polsce
Konsorcjum Międzynarodowego Planowania Podatkowego
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
Jarosław Holwek

gsm: 601 223 334
e-mail: [email protected]

Paweł Tomaszewski
gsm: 885 040 475
e-mail: [email protected]
Jakub Holwek
gsm: 537 333 522
e-mail: [email protected]

Mamy doświadczenie!

Poznaj nasze dedykowane rozwiązania prawne.

Płać niskie podatki

Serwis informacyjny dla Przedsiębiorców.

Spółka z o.o. Stop!

Dlaczego nie należy zastępować działalności gospodarczej Sp. z o.o.

S.K.A. Stop!

Dlaczego nie warto rejestrować Spółki Komandytowo Akcyjnej.

Doktorze zostań w kraju

Doktorze zostań w kraju Płać 9% podatku w Polsce!

Upadłość konsumencka

Sprawdź, czy upadłość konsumencka jest dobrym rozwiązaniem?

Zasoby Ars Tributa

1
Firmy
1 +
Klientów
1 +
Konsultacji
Scroll to Top