Jak wiemy, od 2021 roku spółka komandytowa została obciążona dodatkowym podatkiem CIT, co w znacznym stopniu może zaważyć na jej konkurencyjności

W uprzywilejowanej sytuacji znajduje się jednak KOMPLEMENTARIUSZ , który może odliczyć kwotę podatku CIT jaki zapłaciła spółka – proporcjonalnie do posiadanych udziałów. ( czyli tak naprawdę podatek jest naliczany a potem odliczany). 

KOMANDYTARIUSZ musi niestety płaci podatek w wybranej przez siebie skali opodatkowania.

Dotychczas schemat był następujący: komplementariuszem z minimalną liczbą udziałów stawał się podmiot ( najczęściej  specjalnie powołana Sp.z o.o), aby w 100% odpowiadać za zobowiązania spółki wobec wierzycieli i urzędów, zaś komandytariusze bez ryzyka pobierali ze spółki zysk. Teraz przestało to już być tak opłacalne.

CZY MUSI TAK BYĆ ?

Mamy na to sprawdzone rozwiązanie, które łączy zarówno możliwość zachowania odliczenia podatku CIT z uwolnieniem się od odpowiedzialności własnym majątkiem.

Masz model biznesowy zakłada wprowadzenie nowego komplementariusza którym jest brytyjska spółkę Ltd. na 90%, w której dotychczasowi komandytariusze są właścicielami, zaś komandytariuszem zostaje dowolna osoba fizyczna, aby nie generować dodatkowych kosztów utrzymania  dotychczasowej Sp. z o.o. ( komplementariusza).

Dlaczego właśnie brytyjska spółka ? 

Ponieważ zgodnie z brytyjskimi przepisami zarząd spółki Ltd. jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania tej spółki -nawet za działania na niekorzyść spółki. -zupełnie inaczej niż w polskiej Sp. z o.o.

Zespół naszych ekspertów z zakresu  prawa międzynarodowego oraz finansów, który opracował ten autorski katalog rozwiązań ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za przeprowadzane plany reorganizacyjne, za którymi zawsze stoi licencjonowany polski doradca podatkowy. 

Scroll to Top